deltatours.bg

Възстановяване на работния процес

Уважаеми клиенти,

Във връзка с подобрената епидемична обстановка, оповестена от Министерството на здравеопазването, както и на поетапното отпадане на забраните за пътуване в страни от ЕС - като начало Гърция, Сърбия, Румъния и Северна Македония - Делта Турс БГ ООД ще възобнови работа в офиса на фирмата на дата 01.06.2020 година при взети противоепидемични мерки. Да се надяваме, че топлото лято, което предстои ще ни запази здрави и далеч от вируса. Все пак имайте пред вид, че за да можем да Ви приемем е необходимо да знаете предварително: В офиса могат да пребивават максимум 2 клиента едновременно с предпазни средства /маска, шлем или друго защитно средство/. За целта е добре да си уредите среща по телефон, за да не се наложи да изчаквате извън офиса.
Актуализирани програми и нови такива може да намерите на нашия сайт. Поетапно ще възстановяваме пътуванията и програмите, в зависимост от обявените възможности за пътуване. В този период каним всички клиенти с нереализирани пътувания, които все още не са се свързали с нас, да се обадят, за да уточним по-нататъшните действия относно тези пътувания.
Както вече бяхме обявили по-рано пътуванията до края на извънредната епидемична обстановка за сега до 14.06.2020 ще са обект на уреждане между агенцията и нашите клиенти.

Възможностите за избор са както следва:

Вариант 1: За туристи, които имат резервации през месеци април и май и до средата на юни предлагаме възможност за прехвърляне на резервацията по същата дестинация за месец септември и октомври 2020 или за същия период през април-май-юни 2021 година. Презаписване за нов период по друга  програма, дестинация, хотел избран от туриста. Прехвърлянето става по текущите цени за конкретния избор. Изготвя се АНЕКС към договора за новата резервация. Държим да поясним, че изборът може да става за програми по една и съща дестинация с един и същ транспорт. В отделни случаи при възможност от страна на фирмата резервациите може да се прехвърлят по други програми. Разлики в цените в новоизбраните програми се доплащат от клиента.
Вариант 2: Внесените до момента авансово суми  или суми по пълни плащания по резервации остават под формата на КРЕДИТЕН ВАУЧЕР за усвояване по услуги до 24 месеца. Туристите могат свободно да изберат програма, дестинация и хотел, по които да се запишат в този период. Изготвя се СПОРАЗУМЕНИЕ с Общи условия за прекратяване на договора, който удостоверява и потвърждава направения избор от туриста. Ваучерът е документ, който заедно със Споразумението удостоверява наличието на сума при нас, която клиента има да усвоява за бъдещи пътувания. Ваучерът е поименен на Титуляра на резервацията и прехвърляем като вземане при изричното писмено съгласие на неговия притежател.
Вариант 3: Възстановяне на сумите по авансите и пълните плащания в срок до 12 месеца от датата на приключване на извънредното положение, като за целта се изготвя Споразумение за връщане на сумата, а до 5 дни преди фактическото възстановяване се издава съответното кредитно известие. Всички суми, които подлежат на възстановяне се изплащат по банков път, независимо от начина на тяхното заплащане.
За всички резервации от средата на месец юни до края на годината към момента  важат стандартните условия по договорите. При отказ на резервации от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ се следват Общите условията за пътуване: „В случай на направена и платена резервация по ранно записване, сумата се възстановява, до размера който е възстановен от съответния външен партньор – хотел или авиокомпания,  но може да се използва за друга дата на пътуване с допълнително заплащане по стандартните тарифи, само ако са спазени сроковете за анулация.
Посочените по-горе варианти на предложения за резервации и пътувания са взети от агенцията в духа на създалата се извънредна обстановка и целят да намерим заедно едно общо добро решение, при което да бъдат защитени интересите на Клиентите, като същевременно не се навреди на дейността на агенцията, която в случая няма никаква вина за ситуацията и си е изпълнила съвестно задълженията към доставчиците на услуги – хотели и авиокомпани.

Вариантите са съобразени с препоръките на Европейската комисия и Инструкциите от МТ, съвместно с КЗП и действащото у нас законодателство – чл. 25 от закона за ИП и Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето, параграф 12, т.16 от преходните и заключителни разпоредби. Те могат да бъдат променяни, съгласно последващи решения на законодателния орган или инструкции от компетентните органи, които ние следим ежедневно.
Във всички случаи нашата агенция ще се стреми да намери най-доброто решение, като разгледа и обсъди всеки отделен случай и резервация.
За всякакви възникнали въпроси ще бъдем на разположение  да ги обсъдим и да ги решим.

Бъдете здрави запазете желанието си за пътешествия! Ковид – 19 си отива, а ние се връщаме отново към нормалния си начин на работа и живот!

ОТ ЕКИПА НА ДЕЛТА ТУРС БГ ООД

 
Абонирайте се за нашите специални предложения