Категории

Европа

Европа е най-западният полуостров на Евразия, обикновено разглеждан като самостоятелен континент. Той граничи с Атлантическия океан на запад, Северния ледовит океан на север иЧерно и Средиземно море на юг. Границата му с Азия на изток не е ясно очертана, но най-често се приема, че преминава по планината Урал и река Урал, Каспийско море и Кавказ. Крайните точки на Европа са нос Кабу да Рока  на запад, заливът Байдарацка губа на изток, носНоркюн на север и нос Тарифа на юг. Името "Европа" е въведено от финикийците, които обозначавали с него само северните брегове на Средиземно море и близките острови.Европа е вторият най-малък континент с площ около 10 180 000 кв.км. или 2% от площта на планетата и 6,8% от площта на земната суша. Континентът е трети по население след Азия и Африка със 731 милиона жители или около 11% от хората в целия свят. След 16 век европейските държави започват да играят важна роля в историята на целия свят. До средата на 20 век в различни периоди те контролират Америка, Океания, почти цяла Африка и големи части от Азия. Най-интензивните военни действия през Първата и Втората световни войни се водят на територията на Европа. През втората половина на 20 век континентът е разделен от Желязната завеса, но е поставено началото на процеса на европейска интеграция, довел до създаването на Европейския съюз.

Централна Европа обхваща земите в „сърцето на Европа” – от Северно и Балтийско море до южните подножия на Алпите. Природният облик на региона е съчетание от контрастиращи пейзажи. На север се простира обширната Средноевропейска низина, със заблатените крайбрежия, полдери, ниски моренни хълмове и пръснати между тях плитки езера и блата. На юг са Средноевропейските планини с множество масиви, със заоблени била  и полегати склонове, живописни котловини и речни долини. В най-южната част на Централна Европа се извисява най-гъсто населената планина в Европа – Алпите.В Централна Европа са разположени шест държави. Лихтенщайн е с най-малки размери. . Швейцария, Австрия и Лихтенщайн са типични алпийски страни. През Австрия, Словакия и Унгария тече втората по дължина река в Европа – Дунав, която се влива в Челно море. В политическо отношение, страните от региона са претърпели значителни промени. От 1815 г.  само Швейцария запазва неутралитет и е извън всички войни и конфликти. Държавите в Централна  Европа са промишлено - аграрни страни. Водещо място в икономиката им заемат промишлеността, обслужването и най - вече туризмът.

Западна Европа обхваща Британските острови и континенталните земи в съседство с Атлантическия океан. Британският архипелаг е най-големият в Европа. Съставен е от два големи острова (Великобритания и Ирландия) и над 5000 малки острова. В началото на ледниковата епоха архипелагът е бил част от континента, но след стопяването на континенталния ледник морското равнище се е повишило, образували се протоците Ла Манш и Па дьо Кале, които отделили континента от най-западните му земи – днешните Британски острови.  Към островната част се отнасят остров Исландия – най-големият вулканичен остров на Земята, който и днес продължава да увеличава площта си поради съвременната вулканична дейност. Континенталната част на Западна Европа се характеризират с полегати и скалисти брегове, с дълбоки естуари и ниски заблатени крайбрежия. Преобладава равнинният релеф, прорязан от многобройни плавателни реки. Тук са разположени държавите: Белгия, Германия, Ирландия, Люксембург, Нидерландия, Франция, Гибралтар, Исландия, Монако, Великобритания.

Източна Европа е най - обширният европейски регион, който заема почти половината от континента. Простира се от Балтийско море, Среднаевропейската низина и Карпатите на запад, до Урал на изток и от Северния ледовит океан до Голям Кавказ и Мерно море на юг. В Източна Европа се редуват разнообразни пейзажи. От север на юг закономерно се сменят природните зони - твърдолистни гори и храсти по южното крайбрежие на полуостров Крим и южното подножие на Голям Кавказ, степи и лесостепи, обширен горски пояс, където се редуват широколистни, смесени и иглолистни гори, лесотундра и на север - суровият пейзаж на тундрата.До края на 80 - те години на ХХ век всички страни в Източна Европа - Русия, Естония, Беларус, Литва, Латвия, Украйна и Молдова,са били част от бившия Съветски съюз. Днес като независими държави те преживяват период на преход към пазарно стопанство. С изключение на Русия всички останали държави са малки и с ограничени природни ресурси.

Северна Европа е царството на иглолистните гори. Тук се намират европейската тайга, тундрата и ледените пустини на европейските арктически острови. Това е най-студения регион на континента. Северна Европа се разделя на континентална и остравна част. Континенталната част е изградена от най-старите скали на континента (т.нар. Балтийски щит), върху които се намират Скандинавският полуостров (най-големият полуостров на Европа) и обширната Финландско – Карелска област, осеяна с хиляди езера. В Северна Европа са разположени пет високо развите индустриални страни – Норвегия, Швеция, Финландия, Дания с Фарьорските острови и Полша. Те се отличават с висок жизнен стандарт. С изключение на Дания това са най-рядко населените държави в Европа.

Южна Европа, наричана още Европейско Средиземноморие, включва два големи полуострова: Пиренейски и Апенински, и прилежащите им острови. Южноевропейските острови и полуострови разделят северната екватория на Средиземно море на няколко крайбрежни морета - Балеарско, Лигурско , Тиренско, Адриатическо и Йонийско море. Пиренейският (Иберийски) полуостров има почти квадратна форма и е втори по големина в Европа, след Скандинавския полуостров. на полуострова са разположени държавите Португалия, Испания и Андора. Апенинският полуостров е тесен, със силно удължена характерна форма, заради която го наричат "ботуша". Тук са разположени Италия и две много малки държави - Сан Марино и Ватикана. В региона е и малката островна държава Малта, а в крайните югоизточни райони е другата островна държава - Кипър.