Категории

Балкански страни

Балкански полуостров

Балканите често са споменавани в международната политика, история, икономика и култура. Но твърде често не се знае достатъчно за тяхната география, за фактическата им принадлежност към Европа и приноса им за развитието на човешката и европейската цивилизация.

Балканският полуостров е част от Южна Европа, която включва трите големи полуострова – Пиринейски, Апенински и Балкански. Той е разположен в близост до континента Азия – от него го отделят Черно море, Мраморно море, протоците Босфора и Дарданелите и Бяло (Егейско) море.

В близост до Балканския полуостров е и континентът Африка. На Балканския полуостров са разположени изцяло европейските страни България, Гърция, Македония, Албания и Босна и Херцеговина, преобладаващата част от Югославия, по-голямата част от Република Хърватска, голяма част от Словения. Малки части от територията на полуострова заемат в североизточната част Румъния (Северна Добруджа), в югоизточната – Турция (Източна Тракия), и в най-западните части – Италия (района на гр. Триест).Името си Балканският полуостров е получил поради преобладаващия си планински релеф от турското име на Стара планина – Балкан, което означава планина. Като синоним на Балкански полуостров се използва „Балкани“.

 

На север Балканският полуостров е широко свързан с Централна (Средна) Европа. Северната му граница започва от Триесткия залив на Адриатическо море и на север продължава по реките Изонцо и Соча до Юлийските Алпи. Там се прехвърля в долините на Сора и Сава и на изток по течението на река Сава и на река Дунав достига до Черно море. За източна граница служат вътрешните морета Черно, Мраморно и Бяло (Егейско) и протоците между тях – Босфорът и Дарданелите. Южната граница на Балканския полуостров е тясно свързана с източната част на Средиземно море и по-конкретно с Критско море. На запад Балканският полуостров граничи с Адриатическо и Йонийско море и широкия Отрантски проток.На север Балканският полуостров е най-широк, а на юг се стеснява. В северната си част той има ширина от 1280 км между Триесткия залив на Адриатическо море и делтата на река Дунав в Черно море. Това му придава клинообразна форма. От север на юг най-голямото му разстоя¬ние между пролома Железни врата и нос Матапан в полуостров Пелопо¬нес е 930 км.

Географски към Балканския полуостров се отнасят и множеството острови около него, особено по западното, южното и част от източното крайбрежие. Общата площ на полуострова е 505 578 км2, от които 21 500 км2 или 4,25 % са островите. Той заема трето място по площ сред полуостровите в континента Европа след Скандинавския и Пиринейския полуостров.

Балкански държави-Като цяло, държавите на Балканският полуостров се делят на три групи:

  • Държави изцяло разположени на Балканите - Албания, Босна и Херцеговина, България, Гърция, Косово, Македония, Черна гора.
  • Държави, на които по-голямата част от териториите им са на Балканите - Сърбия, Хърватия, Словения.
  • Държави, които имат съвсем малка територия на Балканите - Румъния, Турция, Италия.